Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen har till uppgift att ge utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och om konsekvensbedömningarna i dem. Rådet ger årligen cirka 30–50 utlåtanden.

Rådet arbetar för att förbättra kvaliteten på lagberedningen och i synnerhet konsekvensbedömningarna i regeringens propositioner. Rådet ska också utveckla den allmänna lagberedningskulturen, till exempel i fråga om tidsplaner och annan planering av propositioner och lagberedning.