Ministeriernas kontaktinformation

Statsrådets kansli

Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09 1602 2165

E-post: fö[email protected]
Registratorskontorets e-post: [email protected] 
vnk.fi/sv

Utrikesministeriet

Besöksadress: Sjöekipaget, Maringatan 22, Marinkasernsgatan 5 F, Helsingfors
Postadress: PB 176, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Telefonjour (24 timmar): 09-1605 5555
Fax: 09 629 840

E-post: fö[email protected]
Registratorskontorets e-post: [email protected]
um.fi/sv

Justitieministeriet

Besöksadress: Södra Esplanaden 10, Helsingfors
Postadress: PB 25, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09 1606 7730

E-post: fö[email protected]
Registratorskontorets e-post: [email protected] 
oikeusministerio.fi/sv

Inrikesministeriet

Besöksadress: Kyrkogatan 12, Helsingfors
Postadress: PB 26, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 480 171
Fax: 09 160 44635

E-post: fö[email protected]
Registratorskontorets e-post: [email protected]
intermin.fi/sv

Försvarsministeriet

Besöksadress: Södra Magasinsgatan 8
Postadress: PB 31, 00131 Helsingfors

Växel: 0295 16001

E-post: fö[email protected]
Registratorskontorets e-post: [email protected]
defmin.fi/sv

Finansministeriet

Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors 
Postadress: PB 28, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09 1603 3123

E-post: [email protected]
Registratorskontorets e-post: ​[email protected] 
vm.fi/sv

Undervisnings- och kulturministeriet

Besöksadress: Sjötullsgatan 10Helsingfors
Postadress: PB 29, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001

E-post: fö[email protected]
Registratorskontorets e-post: [email protected] 
okm.fi/sv

Jord- och skogsbruksministeriet

Besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors
Postadress: PB 30, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09 1605 4202

E-post: fö[email protected]
Registratorskontorets e-post: [email protected] 
mmm.fi/sv

Kommunikationsministeriet

Besöksadress: Södra esplanaden 4, Helsingfors
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001

E-post: fö[email protected]
Registratorskontorets e-post: [email protected] 
lvm.fi/sv

Arbets- och näringsministeriet

Besöksadress: Alexandersgatan 4–10, Helsingfors,
Bulevarden 6 A, Helsingfors (riksförlikningsmännens byrå)
Postadress: PB 32, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09 1606 2160

E-post: fö[email protected]
Registratorskontorets e-post: [email protected] 
tem.fi/sv

Social- och hälsovårdsministeriet

Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors 
Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 02951 63415

E-post: fö[email protected]
Registratorskontorets e-post: [email protected] 
stm.fi/sv

Miljöministeriet

Besöksadress: Alexandersgatan 7, Helsingfors
Postadress: PB 35, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09 1603 9320

E-post: fö[email protected]
Registratorskontorets e-post: ​​[email protected] 
ym.fi/sv