Ministerutskott, ministerarbetsgrupper och regeringens överläggningar

Ministerutskotten och ministerarbetsgrupperna är grupper bestående av ministrar. De behandlar vissa specifika teman eller förvaltningsområden, styr ministeriernas samarbete, bereder ärenden som gäller deras egna ansvarsområden och drar upp riktlinjer.

Också regeringens överläggningar och aftonskolor är viktiga med tanke på regeringens verksamhet. De är informella möten där regeringen diskuterar aktuella teman.

Ministerutskott och ministerarbetsgrupper

Statsrådet har fyra lagstadgade ministerutskott:

  • utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet
  • EU-ministerutskottet
  • finansutskottet
  • finanspolitiska ministerutskottet.

Statsministern är ordförande för de lagstadgade ministerutskotten. Statsrådets allmänna sammanträde kan tillsätta ytterligare ministerutskott vid behov.

Regeringen kan tillsätta en ministerarbetsgrupp för att bereda ett visst ärende eller sakkomplex. Om ministerarbetsgrupperna och deras uppgifter och sammansättning avtalas i samband med regeringsförhandlingarna eller senare under regeringsperioden.

Regeringens överläggningar och aftonskolor

Regeringen samlas till informella förhandlingar för att bereda ärenden. Denna typ av gemensamma förhandlingar har kallats för regeringens överläggningar och exempelvis för aftonskolor, strategisessioner och budgetförhandlingar. Överläggningarna sammankallas av statsministern och hela regeringen deltar i dem.

Aftonskolor hålls i allmänhet onsdagar. Aftonskolan uppstod på 1930-talet när dåvarande statsminister A.K. Cajander på onsdagar bjöd in regeringen för diskussion om de ärenden som skulle behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde på torsdag. I aftonskolan deltar förutom ministrarna också bland annat ordförandena för regeringspartiernas riksdagsgrupper, ministrarnas statssekreterare och specialmedarbetare och statsrådets kommunikationsdirektör.