Ministerivaliokunnat, ministerityöryhmät ja hallituksen neuvottelut

Ministerivaliokunnat ja -työryhmät ovat hallituksen jäsenten muodostamia ryhmiä, jotka käsittelevät tiettyjä aiheita tai hallinnonaloja. Ne ohjaavat ministeriöiden yhteistyötä, valmistelevat omiin aihepiireihinsä liittyviä asioita ja tekevät linjauksia.

Hallituksen toiminnan kannalta tärkeitä ovat myös hallituksen neuvottelut ja iltakoulut. Ne ovat epävirallisia kokouksia, joissa käsitellään ajankohtaisia teemoja.

Ministerivaliokunnat ja -työryhmät

Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa:

  • ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
  • EU-ministerivaliokunta
  • raha-asiainvaliokunta
  • talouspoliittinen ministerivaliokunta.

Lakisääteisten ministerivaliokuntien puheenjohtaja on pääministeri. Valtioneuvoston yleisistunto voi tarvittaessa asettaa ylimääräisiä ministerivaliokuntia.

Hallitus voi perustaa tietyn asian tai asiakokonaisuuden valmisteluun ministerityöryhmiä. Ministerityöryhmistä, niiden tehtävistä ja jäsenistä sovitaan hallitusneuvottelujen yhteydessä tai myöhemmin hallituskaudella. 

Hallituksen neuvottelut ja iltakoulut

Hallitus kokoontuu valmistelemaan asioita epävirallisiin neuvotteluihin. Tällaisia hallituksen yhteisiä neuvotteluja on kutsuttu hallituksen neuvottelujen lisäksi esimerkiksi iltakouluiksi, strategiaistunnoiksi ja budjettiriihiksi. Neuvottelun kutsuu koolle pääministeri, ja niihin osallistuu koko hallitus.

Iltakoulu pidetään yleensä keskiviikkoisin. Se sai alkunsa 1930-luvulla, kun silloinen pääministeri A.K. Cajander kutsui hallituksen jäsenet keskiviikkoisin luokseen keskustelemaan torstain yleisistunnon asioista. Iltakoulussa ovat ministerien lisäksi läsnä muun muassa hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat, ministerien valtiosihteereitä ja erityisavustajia sekä valtioneuvoston viestintäjohtaja.