Kestävyysarvioinnin toimintamalli

Valtioneuvoston kanslia kehittää valtioneuvoston ja yhteiskunnan käyttöön kestävyysarvioinnin toimintamallia. Arvioinnilla tuotetaan ajantasaista tietoa kestävyyden tilannekuvasta sekä merkittävistä riskeistä ja mahdollisuuksista seuraavan 5–10 vuoden aikana.

Tavoitteena on tukea kestävyyshaasteiden systeemistä ennakointia ja hallintaa sekä selkeyttää kuvaa haasteiden nykytilasta, näkymistä ja riippuvuuksista yli hallinnonrajojen ja vaalikausien. Hallituksen toimia tai onnistumista ei arvioida.

Perinteisen kolmen kestävyysnäkökulman sijaan toimintamallissa haasteita ja tilannekuvaa arvioidaan viidestä näkökulmasta:

  1. ekologinen kestävyys
  2. inhimillinen ja kulttuurinen kestävyys
  3. sosiaalinen ja terveydellinen kestävyys
  4. taloudellinen kestävyys
  5. turvallisuuden, oikeusvaltion ja demokratian kestävyys

Toimintamallin hyödyntäminen

Toimintamallia voi hyödyntää valtioneuvostossa esimerkiksi tilannekuvatyössä, strategiaprosesseissa, erilaisissa selvityksissä ja priorisoinneissa sekä toimien arvioinnin ja muiden kestävyysmietintöjen tukena. Työhön osallistetaan laajasti asiantuntijoita ministeriöistä, tutkimusorganisaatioista ja muilta sektoreilta. 

Vuosittain on tarkoitus julkaista Suomen tila – kohti kestävää menestystä -raportti. Ensimmäinen raportti julkaistaan vuodenvaihteessa 2024–2025. Työn käynnistää toukokuussa 2024 julkaistu keskustelualoite, jossa kuvataan toimintamallin ideaa, tavoitteita sekä metodologiaa yleisesti ja muutamin esimerkein.

Lisätietoja

Saara Tamminen, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö Puhelin:0295160895   Sähköpostiosoite:


Ilpo Airio, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö Puhelin:0295160782   Sähköpostiosoite: