Hallituksen muodostaminen

Uuden hallituksen muodostaminen käynnistyy eduskunnan järjestäytymisen ja valtiopäivien avajaisten jälkeen. Vaaleissa eniten kansanedustajia saaneen eduskuntaryhmän edustaja kutsuu ryhmien edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjästä.

Hallitustunnustelija esittää eduskuntaryhmille kysymyksiä, joilla hän selvittää puolueiden näkemyksiä hallituksen muodostamisen kannalta keskeisiksi katsomiinsa kysymyksiin. Vastausten ja käymiensä keskustelujen perusteella hallitustunnustelija ilmoittaa, mitkä ryhmät aloittavat neuvottelut uuden hallituksen muodostamisesta. 

Hallitusneuvotteluissa, jotka on viime vuosikymmeninä järjestetty Säätytalossa, puolueiden edustajista kootut ryhmät neuvottelevat hallituksen yhteisistä tavoitteista. Ryhmissä käy kuultavina asiantuntijoita ja eturyhmien edustajia. Yksittäinen puolue voi jättäytyä neuvotteluista pois ja hallitustunnustelija voi kutsua neuvotteluihin uusia puolueiden edustajista koottuja ryhmiä. Myös hallitustunnustelija voi vaihtua, jolloin hallitusta ryhdytään kokoamaan uudelta pohjalta.

 

Hallitusohjelma ja hallituksen nimittäminen

Hallitusneuvotteluissa sovitaan hallitusohjelmasta, joka on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä poliittinen toimintaohjelma tavoitteista ja tärkeimmistä tehtävistä. Neuvotteluissa sovitaan myös ministerien määrästä sekä ministerisalkkujen jakautumisesta ja työnjaosta puolueittain.

Tasavallan presidentti antaa tiedon pääministeriehdokkaasta eduskunnalle, joka valitsee pääministerin. Ehdokas valitaan pääministeriksi, jos eduskunnassa toimitetussa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä kannattaa hänen valitsemistaan.

Ministerit nimitetään tehtäviinsä tasavallan presidentin avoimella kirjeellä. Avoimessa kirjeessä nimetään pääministeri ja ministerit. Kirjeessä kerrotaan, miksi ministeriksi tai minkä ministeriön asioita käsittelemään kukin määrätään. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Presidentti nimittää pääministerin ja muut hallituksen ministerit tasavallan presidentin esittelyssä. Eroavan hallituksen ministereille myönnetään ero samassa esittelyssä.

Hallituksen järjestäytymisistunto ja istumajärjestys

Uusi hallitus kokoontuu heti nimityksen jälkeen järjestäytymisistuntoon. Istunnon aluksi ministerit vannovat virkavalan tai antavat virkavakuutuksen sekä tuomarinvakuutuksen, jos he eivät ole sitä jo aiemmin tehneet. Istunnossa päätetään myös samassa ministeriössä toimivien ministerien työnjaosta, lakisääteisten ministerivaliokuntien kokoonpanoista sekä pääministerin ja ministereiden sijaisista.

Ministereille tehdään virkaiän mukainen istumajärjestys valtioneuvoston yleisistuntoa ja presidentin esittelyä varten. Virkaikä määräytyy siten, että ensimmäisinä ovat pääministeri ja valtioneuvoston määräämä pääministerin sijainen ja seuraavina aiemmin ministereinä toimineet ministeripäivien mukaisessa järjestyksessä. Muiden virkaikään vaikuttavat muun muassa Euroopan parlamentin jäsenyys, kansanedustajuus sekä tehtävät eduskunnassa ja puolueessa.

Hallituksen luottamus ja eron myöntäminen

Hallituksen ohjelma annetaan tiedonantona eduskunnalle. Eduskunta äänestää tietoantokeskustelun päätteeksi hallituksen luottamuksesta.

Pyynnöstä presidentti myöntää eron valtioneuvostolle tai ministerille. Jos koko valtioneuvosto tai ministeri ei nauti eduskunnan luottamusta, presidentti myöntää eron ilman pyyntöä. Pääministerin aloitteesta presidentti voi myöntää ministerille eron myös muusta syystä.

Vaalien jälkeen vanha hallitus pyytää eroa ja jatkaa toimitusministeristönä uuden hallituksen nimittämiseen asti.