Oikeuskansleri

Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston yleisistunnossa ja tasavallan presidentin esittelyssä tehtävien päätösten lainmukaisuutta.

Päätösten valmisteluvaiheessa oikeuskansleri

  • antaa pyynnöstä tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja tasavallan presidentin esittelyn ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöksiin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä
  • tarkastaa etukäteen valtioneuvostolle ja presidentille esiteltävät asiakirjat. Tarkastuksessa havaitut virheet korjataan ennen istuntoja tai tarvittaessa esittelyä siirretään.

Oikeuskansleri on paikalla valtioneuvoston yleisistunnoissa, tasavallan presidentin esittelyissä sekä hallituksen iltakouluissa ja neuvotteluissa. Tarvittaessa oikeuskansleri huomauttaa istunnon aikana päätöksenteon lainvastaisuudesta, mutta hänellä ei ole oikeutta estää päätöksentekoa. Jos huomautusta ei huomioida, oikeuskanslerin pitää merkityttää kannanottonsa pöytäkirjaan ja tarvittaessa ryhtyä muihin toimiin.

Päätöksenteon jälkeen oikeuskansleri tarkastaa pöytäkirjat ja käsittelee päätöksiä koskevia kanteluita. Lisäksi oikeuskansleri voi omasta aloitteestaan tutkia jälkikäteen päätöstä, jos on syytä epäillä virheellistä menettelyä.

Valtioneuvoston linna

Valtioneuvoston oikeuskansleri

Oikeuskanslerinviraston tehtävänä on tukea oikeuskansleria ja apulaisoikeuskansleria heidän toiminnassaan. Oikeuskanslerinvirasto on itsenäinen virasto, joka toimii valtioneuvoston yhteydessä.

Oikeuskanslerinvirasto