Ministerien palkkiot ja sidonnaisuudet

Ministerien palkkio on määritelty edustajanpalkkiota koskevassa laissa. Ministerien palkkio vastaa eduskunnan varapuhemiehen palkkiota ja pääministerin palkkio vastaa eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota. Palkkio on veronalaista tuloa.

Kansanedustajina toimiville ministereille maksetaan lisäksi kansanedustajan palkkiota ja kulukorvausta. Eduskunta pidättää ministeriksi valituilta kansanedustajilta puolet kansanedustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Orpon hallituksen sidonnaisuudet

Ilmoitus sidonnaisuuksista sisältää tiedot ministerien elinkeinotoiminnasta, omistuksista yrityksissä, muut merkittävät tulolähteet ja velat sekä sellaiset tehtävät ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.