Ajankohtaista

Valtioneuvoston toiminnalla on merkittävä vaikutus kansalaisten arkeen ja koko yhteiskuntaan. Ministeriöt viestivät avoimesti asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja päätösten vaikutuksista. Merkittävistä asioista viestitään yleensä vähintään tiedotteella.

-

Turvallisuustilanne

Suomen turvallisuusympäristö muuttui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Suomeen ei  kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, mutta hallitus ja viranomaiset seuraavat ja ennakoivat tilanteen kehitystä. Suomi on varautunut hyvin erilaisiin kriisi- ja häiriötilanteisiin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan Suomen itärajan tilanne
Kehysriihen tiedotustilaisuus 15.4.2024

Julkisen talouden suunnitelma

Julkisen talouden suunnitelma kattaa koko julkisen talouden eli valtiontalouden lisäksi kuntatalouden, hyvinvointialueiden talouden, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot. Suunnitelma sisältää valtiontalouden kehyspäätöksen, joka antaa raamit valtion menoille.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2025–2028