Kanslia palvelee valtioneuvostoa

Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on seurata hallitusohjelman toimeenpanoa sekä ennakoida ja suunnitella pitkän aikavälin yhteiskuntapolitiikkaa. Se vastaa Suomen EU-politiikan valmistelusta, valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksesta ja valtioneuvoston viestinnästä.

Kanslia tuottaa ja kehittää ministeriöiden yhteisiä hallintopalveluita. Näitä ovat esimerkiksi tietohallinto, käännös- ja kielipalvelut, asiakirjahallinto, tila- ja virastopalvelut sekä julkaisupalvelut. Valtioneuvoston kanslia myös hallinnoi useita poikkihallinnollisia hankkeita ja toimielimiä.

-

Neuvostot

Talousneuvosto sekä tutkimus- ja innovaationeuvosto ovat pääministerin johtamia neuvoa-antavia yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on tukea valtioneuvoston päätöksentekoa.

Lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Talousneuvosto Tutkimus- ja innovaationeuvosto Lainsäädännön arviointineuvosto