Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko

Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Pääministerin johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto tukee valtioneuvostoa pitkäjänteisen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa. Se seuraa alan toimintaympäristön muutoksia sekä tekee tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä aloitteita.

Forsknings- och innovationsrådet
Research and Innovation Council

Tehtävät

Tehtävät

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa antava elin. Se tarkastelee hyvinvointia, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita.

Tutustu neuvoston tehtäviin

Kokoonpano

Kokoonpano

Neuvoston toimikausi on vaalikausittainen. Neuvostoon kuuluvien ministerien toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.

Tutustu neuvoston kokoonpanoon

Toiminta ja kokoukset

Toiminta ja kokoukset

Tutkimus- ja innovaationeuvosto kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. Kokouksissa käytävä keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja neuvostolle laadittuihin selvityksiin.

Neuvoston kokoukset

Palaa sivun alkuun