Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa antava elin. Se tarkastelee hyvinvointia, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävänä on tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa, seurata alan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia, ja tehdä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä aloitteita.

Neuvoston toimikausi on vaalikauden pituinen. Neuvostoon kuuluvien ministerien toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokoonpano

Neuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana, tiede- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina sekä kolme valtioneuvoston nimittämää muuta ministeriä.

Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu kuudesta seitsemään muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä eduskunnan vaalikaudeksi. Neuvoston jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta.

Puheenjohtaja 

pääministeri Sanna Marin

Varapuheenjohtajat

tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko  
elinkeinoministeri  Mika Lintilä

Jäsenet

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
sisäministeri Maria Ohisalo
opetusministeri Li Andersson
dekaani Peppi Karppinen, Oulun yliopisto
akatemiaprofessori Samuel Kaski, Aalto yliopisto
partner Ilkka Kivimäki, Maki.vc
johtaja Petra Lundström, Fortum Oyj
hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen, Ensto Oy
rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu
toimitusjohtaja Antti Vasara, VTT Oy

Toiminta ja kokoukset

Tutkimus- ja innovaationeuvosto kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Kokouksissa käytävä keskustelu perustuu muiden muassa asiantuntija-alustuksiin ja neuvostolle laadittuihin selvityksiin.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokousten päätöspöytäkirjat ja mahdolliset liitteet julkaistaan pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.

Yhteystiedot

Riina Vuorento, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330363