Tutkimus- ja innovaationeuvosto käsitteli TKI-tiekartan päivitystä ja parlamentaarisen TKI-työryhmän työn etenemistä

18.11.2021 10.44
OKM VNK
Tutkimus- ja innovaationeuvosto käsitteli kokouksessaan 17. marraskuuta TKI-tiekartan toimenpiteiden päivitystä ja parlamentaarisen TKI-työryhmän työn etenemistä.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto käsitteli geopoliittisen tilanteen yhteyttä ja vaikutuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan

23.9.2021 9.36
OKM VNK
Tutkimus- ja innovaationeuvosto keskusteli kokouksessaan 22. syyskuuta geopoliittisen tilanteen yhteydestä ja vaikutuksista Suomen tutkimus- ja innovaatioympäristöön. Lisäksi neuvosto sai katsauksen kesäkuussa asetetun parlamentaarisen TKI-työryhmän työhön.

Tutkimus- ja kehitysrahoituksen tilanne ja osaamisen merkitys esillä tutkimus- ja innovaationeuvostossa

16.6.2021 17.47
OKM VNK
Tutkimus- ja innovaationeuvosto kokoontui vuoden 2021 kolmanteen kokoukseensa pääministeri Sanna Marinin johdolla keskiviikkona 16. kesäkuuta. Kokouksessa käsiteltiin tilannekuvaa koskien hallituksen asettamaa tavoitetta tutkimus- ja kehittämisrahoituksen osuuden nostamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Neuvosto keskusteli myös työvoiman osaamisen merkityksestä Suomelle ja käsitteli Strategisen tutkimuksen neuvoston aloitetta vuoden 2022 strategisen tutkimuksen teema-alueiksi ja painopisteeksi.