Valtion budjetti

Valtion budjetti, eli virallisesti valtion talousarvio, on vuosittainen valtion taloutta ja varainhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio sisältää valtion seuraavan vuoden menot ja tulot. Talousarviossa päätetään tarvittaessa myös mahdollisen alijäämän kattamiseen otettavasta velasta.

Hallitus antaa syksyisin esityksen valtion seuraavan vuoden talousarviosta eduskunnalle, joka päättää valtion varojen käytöstä.

Jos valtion tulo- ja menoarviot muuttuvat vuoden aikana, hallitus antaa eduskunnalle esityksen lisätalousarviosta. Lisätalousarviossa huomioidaan muutokset valtion varojen käytössä.

Julkisen talouden suunnitelma

Valtion ja koko muun julkisen sektorin varojen käytöstä laaditaan vuosittain julkisen talouden suunnitelma. Julkisen talouden suunnitelma käsittelee valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien taloutta sekä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja. Julkisen talouden suunnitelma laaditaan vuosittain aina neljäksi vuodeksi eteenpäin.

Julkisen talouden suunnitelma sisältää valtiontalouden kehyspäätöksen, joka asettaa katon valtaosalle valtion budjetin menoista. Hallitus käsittelee julkisen talouden suunnitelmaa yleensä keväisin hallituksen neuvottelussa, jota kutsutaan yleisesti hallituksen kehysriiheksi.

Ministerit Sari Essayah, Riikka Purra, Petteri Orpo ja Anna-Maja Henriksson tiedotustilaisuudessa.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2025–2028

Hallituksen neuvottelu vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmasta eli kehysriihi pidettiin valtioneuvoston juhlahuoneistossa 15.–16. huhtikuuta.

Kehysriihi 2024

Valtion talousarvion laadinta

Valtion talousarvion laadinta etenee vuosittain seuraavasti:

  1. Tammikuussa ministeriöt lähettävät kehysehdotuksensa valtiovarainministeriöön.
  2. Valtiovarainministeriö laatii ministeriöiden ehdotusten pohjalta oman ehdotuksensa valtion menokehyksiksi.
  3. Maalis-huhtikuussa hallitus neuvottelee julkisen talouden suunnitelmasta ja menokehyksistä kehysriihessä. Julkisen talouden suunnitelma käsitellään hallituksen neuvottelun jälkeen raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa sekä julkaistaan verkossa.
  4. Valtion talousarvion valmistelu alkaa konkreettisesti keväällä, kun ministeriöt alkavat työstää omien hallinnonalojensa talousarvioesityksiä julkisen talouden suunnitelman ja valtiovarainministeriön ohjeiden pohjalta. Kukin ministeriö kokoaa oman hallinnonalansa talousarvioehdotuksen. Ehdotus toimitetaan valtiovarainministeriöön toukokuussa.
  5. Talousarvioehdotukset käsitellään valtiovarainministeriössä. Heinä- elokuussa valtiovarainministeri päättää valtiovarainministeriön ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi ja toimittaa ehdotuksen ministeriöille.
  6. Elo-syyskuussa hallitus käsittelee ehdotusta hallituksen talousarvioneuvottelussa eli budjettiriihessä. Budjettiriihessä hallitus päättää ja hyväksyy tulevan vuoden talousarvioesityksen sisällön.
  7. Valtiovarainministeriö viimeistelee talousarvioesityksen, jonka jälkeen se hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa. Tämän jälkeen talousarvioesitys annetaan eduskunnan käsiteltäväksi ja julkaistaan verkossa.
  8. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta tarkastelee talousarvioesitystä ja antaa siitä oman mietintönsä. Tämän jälkeen eduskunta käy keskustelun talousarvion sisällöstä. Lopulta joulukuussa eduskunta hyväksyy valtion talousarvion täysistunnossa.

Näin valtion budjetti valmistuu