Omistajaohjauksen materiaalit

Omistajaohjauksen aineistopankkiin on koottu omistajaohjauksen ja -politiikan kannalta keskeinen lainsäädäntö, hallituksen linjaukset, omistajaohjauksen vuosikertomukset sekä erilaisia selvityksiä ja raportteja.

Omistajaohjausta koskevia lakeja

Valtioneuvoston periaatepäätökset

Toimiohjeet ja kannanotot

Selvitykset ja raportit

Ohjeet