Työskentely Euroopan unionissa

Euroopan unioni työllistää noin 60 000 henkilöä, joiden joukossa on noin tuhat suomalaista. EU toimii monilla eri politiikkasektoreilla.

Avoimet työpaikat Euroopan unionissa

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (European Personnel Selection Office EPSO) järjestää EU-toimielimien valintamenettelyt ja julkaisee tietoa avoimista työpaikoista.

EU-toimielinten työtehtävät

EU:n toimielimet tarjoavat useanlaisia työsuhteita vakituisista viroista määräaikaisiin työtehtäviin. Tarkemmat tiedot työnkuvista löytyvät Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston verkkosivuilta.

Palkkaus ja työsuhde-edut

EU-toimielimet tarjoavat työntekijöilleen monenlaisia etuja, jotka on suunniteltu vastaamaan erilaisia ammatillisia, henkilökohtaisia ja koulutuksellisia tarpeita.

EU:n toimielimet tarjoavat sekä virkamiehille että sopimussuhteisille toimihenkilöille kilpailukykyisen palkkauksen. Palkka kasvaa uran aikana ansioiden ja virkaiän perusteella. Työntekijä voi myös olla oikeutettu erilaisiin palkanlisiin, kuten lapsilisään, ulkomaankorvaukseen, matkakorvaukseen tai maastamuuttokorvaukseen.

Koulutustarjonta on monipuolista ja työ EU:n toimielimissä tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen koko uran ajan.

Yhteystiedot

Johanna Hulkko, EU-erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto, EU-politiikkayksikkö Puhelin:0295160942   Sähköpostiosoite:


Jenni Hakala, Erityisasiantuntija 
ulkoministeriö, Edustustot, Euroopan unioni, Suomen pysyvä edustusto (Belgia, Bryssel) (EUE), Koordinaatio Puhelin:+32473865089