Hyppää sisältöön

EU-uralle nopeammalla ja yksinkertaisemmalla hakumenettelyllä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.3.2023 11.17
Tiedote
EU-lippuja ja komission Berlaymont-rakennuksen edessä Brysselissä

Uralle EU-toimielinten palvelukseen on mahdollista hakea nyt nopeammalla ja yksinkertaisemmalla hakumenettelyllä kuin aikaisemmin. EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) on ottanut uudistetun valintaprosessin, eli kilpailumallin käyttöön 31. tammikuuta 2023 alkaen.

Uudistetun kilpailumallin päätavoitteena on lyhentää valintaprosessien kestoa. Aiemmin juuri prosessin pitkä kesto on nähty yhtenä päähaasteena niihin osallistumisen houkuttelevuuden näkökulmasta. Nyt tavoitteena on saada prosessi päätökseen kuudessa kuukaudessa ja tulevaisuudessa mahdollisesti nopeamminkin.

Uusi kilpailumalli painottaa aikaisempaa vahvemmin kirjallisia testejä, eivätkä suulliset testit enää ole osa valintaprosessia. Sanalliset, numeeriset ja loogiset päättelytestit pysyvät edelleen osana valintaprosessia. Kaikki testit tehdään etäyhteyksin yhden päivän aikana.

Yleiskilpailuissa (generalist competitions) otetaan käyttöön EU-tietoutta käsittelevä monivalintatesti. EU-tietotestin tavoitteena ja fokuksena on mitata EU:n toiminnan, politiikkojen ja käytäntöjen laajempaa tuntemusta sekä ymmärrystä yksityiskohtien sijaan. EU-tietoustestien lähteet tullaan julkaisemaan etukäteen EPSO:n verkkosivuilla, mikä tasaa hakijoiden mahdollisuuksia menestyä kilpailuissa.

Valintaprosessin läpäisevät hakijat pääsevät niin kutsutulle EPSO:n varallaololistalle. Vasta tämän jälkeen hakijoiden yleiset kompetenssit ja verbaaliset taidot tullaan edelleen testaamaan rekrytointihaastatteluissa, mutta nyt varsinaisten rekrytoivien EU-toimielinten toimesta.

Ensimmäiset uuden valintaprosessin mukaiset kilpailut, joissa haetaan ekonomisteja sekä hallintovirkamiehiä immateriaalioikeuksien alalla, toteutetaan toukokuussa 2023. 

EU tarjoaa monipuolisia ja merkityksellisiä työtehtäviä aidosti monikansallisessa työympäristössä kilpailukykyisin eduin. Erityisesti suomalaisia kaivataan lisää EU-tehtäviin. 

”Toivomme että uusi kilpailumalli kannustaa useampia suomalaisia, erityisesti nuoria, hakeutumaan mielenkiintoiselle ja antoisalle EU-uralle”, sanoo Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Maria Blässar.

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä (esimerkiksi suomi tai ruotsi) sekä riittävä englannin, saksan tai ranskan kielen taito. Lisäksi hakijalla tulee olla kilpailuun sopiva koulutus ja työkokemus.

Lisätiedot: EU-erityisasiantuntija Tiina Ehrnrooth p. +050 456 4045, etunimi@[email protected], valtioneuvoston kanslia