Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021
Arpajaislain uudistuksen tavoitteena pelihaittojen tehokkaampi torjunta

23.9.2021 15.26
SM

Rahapelaamista säätelevää arpajaislakia uudistetaan. Uudistuksen keskeiset ehdotukset koskevat rahapelihaittojen torjuntaa, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttumista ja rahapelikysynnän ohjaamista arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle esityksen arpajaislain uudistamiseksi 23.9.2021.
Istunnon päätösaineisto