Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Järjestöille sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan 373,6 miljoonaa euroa

26.1.2023 13.36
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt yhteensä 373,6 miljoonaa euroa STEA-avustuksia sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yleishyödylliseen, sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan vuonna 2023.

Korotukset aravalainojen vuosimaksuihin jätetään tekemättä vuonna 2023 – helpotusta asumisen kustannuspaineeseen

26.1.2023 13.50
YM
Nuoret asuinkerrostalon edessä.
Valtioneuvosto on päättänyt pitää vuokra- ja asumisoikeustalojen aravalainojen vuosimaksut vuoden 2022 tasolla. Vuosimaksuihin ei vuonna 2023 tehdä kuluttajahintaindeksin mukaista tarkistusta. Päätöksellä hillitään vuokrien ja käyttövastikkeiden korotuspaineita nykyisessä tilanteessa, jossa myös kiinteistön hoitokustannukset ja asukkaiden elinkustannukset nousevat voimakkaasti.

Ehdotus vanhemmuuden tunnustamisesta EU-valtioiden välillä

26.1.2023 13.43
OM
EU:ssa valmistellaan uudistusta, jonka myötä yhdessä EU-valtiossa vahvistettu vanhemmuus on tunnustettava muissa EU-valtioissa ilman erityistä vahvistusta. Samalla ehdotetaan, että käyttöön otetaan eurooppalainen vanhemmuustodistus. 

Maataloustukien ehtoja ja korvaustasoja vahvistettiin

26.1.2023 13.52
MMM
Valtioneuvosto hyväksyi 26. tammikuuta asetuksia, jotka määrittävät tuotannosta irrotettujen tukien sekä ei-tuotannollisten investointien korvaustasot ja ehdot. Lisäksi valtioneuvosto on hyväksynyt luonnonhaittakorvauksen ehdot.