Valtioneuvoston selonteot ja tiedonannot

Eduskunnalla on oikeus saada tietoja hallituksen ja sen alaisten viranomaisten toiminnasta. Hallituksen eduskunnalle antamien kertomusten, selontekojen, tiedonantojen sekä pääministerin ilmoitusten käsittelyn yhteydessä kansanedustajat voivat esittää arvionsa hallituksen ja viranomaisten toiminnasta.

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle selonteon tai tiedonannon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Ne mahdollistavat ajankohtaisesta asiasta käytävän keskustelun valtioneuvoston omasta aloitteesta.

Selonteon ja tiedonannon antamisesta päättää valtioneuvoston yleisistunto. Selonteon eduskuntakäsittelyyn kuuluvat yleensä lähetekeskustelu täysistunnossa, valiokunta­käsittely ja palautekeskustelu, jonka lopuksi täysistunto hyväksyy selontekoa koskevan eduskunnan kannanoton. Täysistunto voi äänestää kannanoton sisällöstä, mutta ei hallituksen luottamuksesta. 

Tiedonanto voidaan käsitellä eduskunnassa joko pelkästään täysistunnossa tai lähettämällä se valiokuntaan, joka valmistelee eduskunnan päätöksen. Tiedonannon perusteella voidaan äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta.

Selonteot ja tiedonannot

Näytetään 1 - 2 / 2