EU-ministerivaliokunta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu yleensä perjantaisin käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Tarvittaessa pidetään myös kirjallisia menettelyjä.

Asialistat julkaistaan pääsääntöisesti EU-ministerivaliokunnan kokousta edeltävänä päivänä. Tiedotteet ja asiakirjat julkaistaan EU-ministerivaliokunnan kokouksen jälkeen.

EU-ministerivaliokunnassa käsitellyt julkiset asiakirjat ovat saatavissa tällä sivulla viimeisen kuukauden ajalta. Tätä vanhempia julkisia asiakirjoja voi tiedustella valtioneuvoston EU-asioiden osastolta. 

Kaikki ministeriöiden eduskunnalle toimittamat E-kirjeet sekä U-kirjelmät ovat saatavissa eduskunnan verkkosivuilla.

EU-ministerivaliokunta 26.6.2024

Lisätietoja

Satu Keskinen, apulaisosastopäällikkö 
valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto, EU-asioiden yksikkö Puhelin:0295160302   Sähköpostiosoite:

EU-ministerivaliokunnan aineistot

Eeva Kaunismaa, EU-erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto, EU-asioiden yksikkö Puhelin:0295160430   Sähköpostiosoite: