Valtioneuvosto.fin saavutettavuusseloste

Verkkosivusto on avattu huhtikuussa 2024. Sen saavutettavuus arvioidaan vuoden 2024 aikana. 

Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia, eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja. 

Tässä selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on, ja miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.

Palvelun saavutettavuus

Verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1), eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu tässä selosteessa.

Verkkosivuston saavutettavuutta arvioidaan jatkuvasti saavutettavuustyökalujen avulla. Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Valtioneuvoston kanslia opastaa myös ministeriön virkamiehiä huomioimaan saavutettavuusvaatimukset omassa työssään.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä palautelomakkeella. Toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Sivujen otsikkohierarkiassa on virheitä

Sivujen otsikkotasojen järjestys html-koodissa on osin virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukijalla. Sivun html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1)

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa on puutteita

Sisältösivuilla on jonkin verran tekstiä sisältäviä kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Olennaista tietoa jää välittymättä puutteellisten tekstivastineiden vuoksi esimerkiksi aikajanakuvissa. Joillekin koristekuville on virheellisesti sisällytetty yksityiskohtaiset tekstivastineet. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja valtioneuvoston omia PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. 

  • Tiedostoissa voi olla visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita kuten tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita. Tekstin asetteluun on käytetty taulukkorakenteita, ohjelmalliset sarakeotsikot puuttuvat tai samankaltaisia tietoja on jaettu useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkattu tekstiin, jolloin niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita kuten puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä kielimäärityksiä ja tekijätietoja. (WCAG 4.1.2, 3.1.2)
  • Joistain tiedostoista rakenteen tunnisteet puuttuvat kokonaan. (WCAG 1.3.1)

Linkit

Linkkien nimeämisessä on puutteita. Sivuston sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Kaikki linkkitekstit eivät toimi irrallaan asiayhteydestä kuten ”tutustu tästä” tai ”lue lisää”. Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

Suuri osa sivuston ulkoisista linkeistä kertoo linkin vievän uuteen välilehteen, vaikka linkki aukeaa samassa välilehdessä. (WCAG 2.4.4)

Sivustolla on rikkinäisiä linkkejä. Linkkejä korjataan muun päivitystyön yhteydessä.

Upotuksesta puuttuu selite

Sivustolla on esimerkiksi YouTube-upotuksia, joilta puuttuu selittävä otsikko (title). (WCAG 4.1.2)

Ulkoasun muotoilu koodissa

Sisällön muotoilemiseen on yksittäistapauksissa käytetty CSS:n sijaan HTML-koodia. Esimerkiksi upotuksissa, jotka tulevat ulkopuolisista järjestelmistä, koodaukseen ei voida vaikuttaa. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Tunnisteena on voitu käyttää virheellisesti bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)

Sisällöissä on kontrastiongelmia

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esimerkiksi tekstisisällöissä, painikkeissa, haitarielementeissä ja alatunnisteessa. (WCAG 1.4.3)

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet ovat peräisin alkuperäisestä järjestelmästä. 

Päätösaineistot

Verkkosivuille julkaistaan valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmästä eri ministeriöissä tuotettuja PDF-tiedostoja. Joistakin tiedostoista voi puuttua tekstivastineita, otsikoita, kielimäärityksiä ja rakennemäärittely. Puutteet hankaloittavat käyttöä apuvälineillä.

Julkaisut

Sivustolta linkitetään eri ministeriöiden tuottamiin PDF-muotoisiin julkaisuihin, jotka sijaitsevat valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa. Julkaisuilla ja julkaisuarkistolla on omat saavutettavuusselosteensa, joissa on kuvailtu niistä mahdollisesti löytyvät saavutettavuuspuutteet. 

Hanketiedot

Hanketietoja näytetään erillisestä taustajärjestelmästä. Hanketietojen esittämisen käyttöliittymässä on saavutettavuuspuutteita, jotka hankaloittavat ruudunlukijakäyttöä ja näppäimistöselausta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi sivun uudelleen lataus välilehdeltä toiselle siirryttäessä, yksittäisen hankkeen tiedoissa olevat modaali-ikkunat sekä hankehaun kalenteri. 

Hanketiedoissa on PDF-tiedostoja, jotka tuotetaan muissa järjestelmissä kuten asianhallintajärjestelmässä. Tiedostoissa voi olla saavutettavuuspuutteita, kuten puutteellisia rakenteita ja ominaisuustietoja sekä puuttuvia tekstivastineita. Puutteet hankaloittavat käyttöä apuvälineillä.

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset huomioidaan valtioneuvoston kanslian ylläpitämien sosiaalisen median kanavien sisällössä kunkin kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ennen 23.9.2020 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on myös sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat

  • ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai uudelleen julkaistavaksi
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. 

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
Saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected] 
p. 0295 016 000 (vaihde)