Tietosuoja valtioneuvoston kansliassa

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Heidi Alajoki
Valtioneuvoston kanslia, talousyksikkö
[email protected]

Rekisterinpitäjä

Valtioneuvoston kanslia, PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo: [email protected] p. 0295 160 334

Ministeriöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä, kun ne käsittelevät henkilötietoja valtioneuvoston yhteisissä tietojärjestelmissä.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. 

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Palveluiden käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. 
Käyttäjän oikeudet ja henkilötietojen tarkistaminen

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan.

Tallennetut henkilötiedot