Valtioneuvoston kanslian johto ja organisaatio

Valtioneuvoston kanslian päällikkö on pääministeri. Kanslian toimintaa johtaa pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri alivaltiosihteerin avustamana. Alivaltiosihteeri johtaa, valvoo ja kehittää kanslian osastojen, yksikköjen ja virkamiesten toimintaa.

Valtiosihteeri

Valtioneuvoston kanslian valtiosihteerinä toimii Risto Artjoki.

Valtioneuvoston kansliaan on nimitetty valtiosihteeri pääministerin toimikaudeksi vuodesta 1990 lähtien. Pääministerin valtiosihteeri johtaa pääministerin lähimpänä apuna asioiden valmistelua valtioneuvostossa, edistää ja seuraa hallitusohjelman toteutumista sekä huolehtii yhteistyöstä ministeriöiden kanssa.

Valtiosihteeri johtaa valtioneuvoston kanslian toimintaa alivaltiosihteerin avustamana. Valtiosihteeri toimii myös ministeriöiden kansliapäälliköiden kokousten puheenjohtajana.

Risto Artjoki, valtiosihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Johto Puhelin:0916022006   Sähköpostiosoite:


Veera Välikangas, hallinnollinen avustaja 
valtioneuvoston kanslia, Henkilöstöyksikkö (HEY), Ylemmän johdon sihteeriryhmä (YJS) Puhelin:0295160251   Sähköpostiosoite:

Alivaltiosihteeri

Alivaltiosihteeri Timo Lankisen tehtävänä on johtaa ja valvoa kanslian toimintaa. Alivaltiosihteeri huolehtii lainsäädännön valmistelun laadusta ja virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta kansliassa sekä vastaa kanslian tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta.

Alivaltiosihteeri johtaa ja kehittää kanslian hallintoa sekä huolehtii kanslian yleisestä turvallisuudesta ja varautumisesta. Lisäksi alivaltiosihteeri toimii valtioneuvoston esittelijänä hallitusta muodostettaessa.

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Johto Puhelin:0295160300   Sähköpostiosoite:


Sofia Kangasniemi, hallinnollinen avustaja 
valtioneuvoston kanslia, Henkilöstöyksikkö (HEY), Ylemmän johdon sihteeriryhmä (YJS) Puhelin:0295160688   Sähköpostiosoite:

Organisaatio

Valtioneuvoston kansliassa on viisi osastoa: EU-asioiden osasto, omistajaohjausosasto, viestintäosasto, strategiaosasto ja valtioneuvoston hallintoyksikkö. Lisäksi kansliassa on neljä erillisyksikköä: valtioneuvostoasiainyksikkö, valmiusyksikkö, henkilöstöyksikkö ja talousyksikkö.