Yhteisrekisterinpitäjyys

Valtioneuvoston kanslia ja muut ministeriöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä, kun ne käsittelevät henkilötietoja valtioneuvoston yhteisissä tietojärjestelmissä.

Näitä yhteisessä käytössä olevia tietojärjestelmiä ovat:

 • asianhallintajärjestelmät, joihin tallennetaan kansalaiskirjeet, tietopyynnöt ja muut yhteydenotot: VAHVA
 • verkkopalveluiden julkaisualusta YJA
 • valtioneuvoston intranet Kampus
 • valtioneuvoston sisäinen hankehallinnan palvelu Hankeikkuna
 • valtioneuvoston sähköinen päätöksentekojärjestelmä PTS
 • valtioneuvoston palveluiden tilaus- ja hallintajärjestelmä Virkku.

Valtioneuvosto on määritellyt yhteistyössä yhteisrekisterinpitäjien vastuualueet. Valtioneuvoston kanslia ja muut ministeriöt vastaavat siitä, että henkilötietojasi käsitellään tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Yhteisrekisterinpitäjyydessä tarvitaan lakisääteinen peruste henkilötietojen luovuttamiselle ministeriöiden välillä.

Valtioneuvoston kanslia ja kukin ministeriö vastaavat omasta viranomaistoiminnastaan, kuten tietojen oikeellisuudesta ja rekisteröityjen eli asiakkaidemme oikeuksien toteuttamisesta. Lisäksi valtioneuvoston kanslia vastaa seuraavista yhteisten tietojärjestelmien tietosuoja-asioista:

 • teknisille ratkaisuille on tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittelyperuste
 • tekninen turvallisuus ja kyky taata palveluiden luottamuksellisuus on toteutettu
 • sopimukset henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelijöistä saat tietosuojavastaavalta.
 • järjestelmät noudattavat tietosuojaperiaatteita
 • tarvittavat tietosuojan vaikutustenarvioinnit toteutetaan.

Asioidessasi kanssamme voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi ottamalla yhteyttä valitsemaasi ministeriöön.