Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia (VNK) on yksi 12:sta ministeriöstä. Sen päätehtävä on tukea pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa. VNK vastaa valtioneuvoston toiminnan organisoinnista ja hallituksen toimintaedellytysten järjestämisestä kaikissa olosuhteissa.  

Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on seurata hallitusohjelman toimeenpanoa sekä ennakoida ja suunnitella pitkän aikavälin yhteiskuntapolitiikkaa. Se vastaa Suomen EU-politiikan valmistelusta, valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksesta ja valtioneuvoston viestinnästä.

Kanslia tuottaa ja kehittää ministeriöiden yhteisiä hallintopalveluita. Näitä ovat esimerkiksi tietohallinto, käännös- ja kielipalvelut, asiakirjahallinto, tila- ja virastopalvelut sekä julkaisupalvelut. Valtioneuvoston kanslia myös hallinnoi useita poikkihallinnollisia hankkeita ja toimielimiä.