Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kanslia työpaikkana

Valtioneuvoston kanslia on ainutlaatuinen työpaikka, jossa tehdään merkityksellistä työtä valtionhallinnon ytimessä. Kanslia on valtioneuvoston ja hallinnonalojen yhteistyön edistäjä. Valtioneuvoston toimintaa koordinoivien tehtävien ja palveluiden myötä kanslian toiminnassa korostuvat poikkihallinnollisuus sekä tiivis yhteistyö ministeriöiden kesken.

Monipuolisia työtehtäviä

Valtioneuvoston kanslia on yksi 12 ministeriöstä, jossa työskentelee noin 600 henkilöä. Kansliassa on tarjolla laaja-alaisesti erilaisia tehtäviä. Osa työskentelee asiantuntijatehtävissä esimerkiksi EU-asioiden, valtion omistajaohjauksen, viestinnän tai taloushallinnon parissa. Lisäksi kansliassa työskentelee lukuisa joukko erilaisten ministeriöiden yhteisten palvelutehtävien, kuten virasto- ja kuljetuspalveluiden, käännösalan ja tiedonhallinnan, ammattilaisia.

Kansliassa voi työskennellä vaihtelevilla koulutustaustoilla niin julkisen kuin yksityisen sektorin työkokemuksella. Tyypillisimpiä koulutustaustoja ovat valtiotieteen tai filosofian maisterin tutkinnot sekä oikeustieteen maisterin tutkinto. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista valtaosa on eri suuntautumisvaihtoehdoista valmistuneita tradenomeja. Kanslialaisten keski-ikä on hieman alle 50 vuotta. 

Kansliassa arvostetaan oman osaamisen ja työn kehittämistä. Asiantuntijaorganisaationa koemme itsensä kehittämisen oleelliseksi osaksi työtämme ja kannustamme jokaista löytämään itselle toimivia tapoja syventää ja monipuolistaa osaamistaan. Rohkaisemme omaehtoiseen työskentelyyn ja kehittymiseen niin koulutusten kuin mielenkiintoisten työtehtävien ja verkostojen kautta.