Statsrådets kansli som arbetsplats

Statsrådets kansli är en unik arbetsplats där vi utför viktigt arbete i statsförvaltningens kärna. Kansliet främjar samarbetet mellan statsrådet och förvaltningsområdena. I och med kansliets samordnande uppgifter och tjänster får förvaltningsövergripande verksamhet och ett nära samarbete mellan ministerierna en framträdande roll.  

Statsrådets kansli är ett av tolv ministerier och har över 600 anställda. Det erbjuder ett brett urval uppgifter. Våra anställda arbetar i sakkunniguppgifter med anknytning till bland annat EU-ärenden, statens ägarstyrning, kommunikation och ekonomiförvaltning. Dessutom arbetar många med ministeriernas gemensamma serviceuppgifter, till exempel ämbetsverks- och transporttjänster, översättning och informationshantering.

På grund av kansliets mångsidiga uppgifter kan de anställda ha vitt skilda utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet från både den offentliga och den privata sektorn. Den vanligaste utbildningsbakgrunden är politices, filosofie eller juris magisterexamen. De som avlagt yrkeshögskoleexamen är till största delen tradenomer som har utexaminerats från olika branschinriktningar. De anställdas medelålder är lite under 50 år.

Vid statsrådets kansli värdesätter vi utveckling av kunnandet och arbetet. Som en sakkunnigorganisation upplever vi att personlig utveckling är en väsentlig del av vårt arbete, och vi uppmuntrar var och en att hitta lämpliga sätt att fördjupa och bredda sitt kunnande. Vi uppmuntrar våra anställda att arbeta självständigt och utveckla sig såväl genom utbildningar som genom intressanta arbetsuppgifter och nätverk.