Finland i Europeiska unionen

Finland blev medlem i Europeiska unionen den 1 januari 1995. I dag är Finland ett av 27 medlemsländer i EU. Finland har 15 ledamöter i Europaparlamentet. Ministrarna i Finlands regering ingår i Europeiska unionens råd. Finland har en ledamot i Europeiska kommissionen.

Finland har som mål att Europeiska unionen ska vara globalt stark och handlingskraftig och att unionen ska arbeta för medlemsstaternas och medborgarnas säkerhet, välbefinnande och ekonomiska intressen. Finland är en aktiv, pålitlig och lösningsinriktad medlemsstat som tar initiativ och agerar på ett konstruktivt och proaktivt sätt i syfte att främja sina egna mål.

Finland eftersträvar en union som är stor i stora frågor och liten i små frågor. Finland förutsätter att unionen följer subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen, med andra ord att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt. Finland värnar om en tydlig fördelning av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna.