Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi

Det gällande regeringsprogrammet och regeringens övriga handlingar som kompletterar det samt planen för de offentliga finanserna fastställer ramarna för planeringen av statsrådets kanslis verksamhet och ekonomi. Andra styrande handlingar är statsrådets redogörelser, principbeslut och andra ställningstaganden.

Handlingar som gäller verksamhets- och ekonomiplanering upprättas i enlighet med lagen om statsbudgeten, förordningen om statsbudgeten och finansministeriets föreskrifter och anvisningar.

Handlingar som gäller planeringen av statsrådets kanslis verksamhet och ekonomi innehåller

  • en fyraårig plan för de offentliga finanserna (inkl. rambeslut)
  • årliga budgetar 
  • resultatplan

Den viktigaste handlingen för uppföljning av ekonomin är bokslutet. 

De årliga budgetanslagen under statsrådets kanslis huvudtitel uppgår till cirka 200 miljoner euro, varav statsrådets kanslis omkostnader utgör cirka 130 miljoner euro. I omkostnaderna ingår anslag för statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter.

Budgetförslag

Statsrådets kansli lämnar årligen sitt budgetförslag till finansministeriet. Finansministern beslutar om förslaget till budgetproposition.

I budgeten ingår statens anslag och inkomster för det följande året. Budgeten godkänns av riksdagen och kan kompletteras med tilläggsbudgetar.

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2024

28.8.2023 12.35 Pressmeddelande
SRK

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2023

5.8.2022 10.25 Pressmeddelande
SRK

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2022

13.8.2021 11.18 Pressmeddelande
SRK

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2021

13.8.2020 9.56 Pressmeddelande
SRK

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2020

16.8.2019 11.49 Pressmeddelande
SRK