Pressmeddelanden

Sammanslagning av SoteDigi Oy och Vimana Oy bereds
FM
Pressmeddelande 11.10.2019 14.44
Reformeringen av regionaliseringen framskrider
FM
Pressmeddelande 11.10.2019 13.27
Forsknings- och innovationsrådet tillsattes
UKM
Pressmeddelande 10.10.2019 13.32