Pressmeddelanden

Sjukförsäkringsavgifterna för 2020 har fastställts
SHM
Pressmeddelande 14.11.2019 13.26
Statsminister Rinne till Stockholm
SRK
Pressmeddelande 14.11.2019 13.24
Delegationen för förnyelse i regionerna har tillsatts
ANM
Pressmeddelande 14.11.2019 13.22
Livslängdskoefficienten fastställd för 2020
SHM
Pressmeddelande 14.11.2019 11.54
Indexhöjningar av beväringarnas dagpenning
FSM
Pressmeddelande 14.11.2019 11.35
Medlemsländerna vill ha en disciplinerad EU-budget
FM
Pressmeddelande 14.11.2019 8.35
Det gemensamma matbordets medlemmar utnämnda
JSM
Pressmeddelande 14.11.2019 7.00