Begäran om kontroll av personuppgifter

Du kan skicka en begäran om information för att kontrollera dina personuppgifter som har registrerats i ministeriets tjänster genom att fylla i en utskriftsbar blankett och skicka den till ministeriets registratorskontor.

Blankett för begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 

På blanketten ska personuppgifter och övriga uppgifter anges, så att vi ska kunna tillhandahålla de registrerade personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen. Fyll noggrant i blanketten, skriv ut den och skicka den per brev till ministeriets registratorskontor. Du kan också lämna in den ifyllda blanketten på servicestället på Riddaregatan under öppettider.

Registratorskontoret
Statsrådet kansli
PB 23, 00023 Statsrådet
Besökadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Öppettider må–fr kl. 7.3016.15