Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna

Om du vill veta vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna, kan du kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov också uppdatera dem. 
Mer information om rättigheterna för dig som använder tjänsterna

Du kan skicka en begäran om information för att kontrollera dina personuppgifter och få se dina personuppgifter som har registrerats i ministeriets tjänster genom att fylla i följande blankett och skicka den till ministeriets registratorskontor.

Blankett för begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 

På blanketten ska du ange dina personuppgifter och vissa andra uppgifter för att vi ska kunna leverera de registrerade personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen. Fyll i blanketten noggrant, skriv ut den och skicka den per brev till ministeriets registratorskontor. Du kan också lämna in den ifyllda blanketten till servicestället på Riddaregatan.

Registratorskontoret
Statsrådet kansli
PB 23, 00023 Statsrådet
Besökadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Öppettider må–fr kl. 7.3016.15