Kontroll av personuppgifterna och rättigheter för dig som använder tjänsterna

Om du vill veta vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna, kan du kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov också uppdatera dem. 

Du kan begära att få kontrollera dina personuppgifter och få tillgång till de personuppgifter som har registrerats om dig i ministeriets tjänster genom att fylla i blanketten för begäran om information och skicka den till oss.

Blankett för begäran om information 

På blanketten ska du uppge vissa personuppgifter och andra uppgifter så att vi kan lämna de registrerade personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen. Du kan skicka din begäran om information i ett skyddat e-postmeddelande, vilket betyder att meddelandet krypteras.

Om du vill skicka skyddad e-post ska du registrera din e-postadress i vår tjänst för skyddad e-post. Du får tillgång till tjänsten via en länk som skickas till den registrerade e-postadressen. Innehållet i och bilagorna till ditt meddelande krypteras på behörigt sätt när du skickar meddelandet via tjänsten.

Gör så här om du vill skicka skyddad e-post

  1. Öppna din webbläsare och gå till webbsidan för registrering i tjänsten för skyddad e-post . Du kan välja användargränssnittets  språk i menyn uppe till höger.
  2. Skriv in din e-postadress i fältet Avsändare och klicka på Fortsätt.
  3. Klicka på Registrera. Tjänsten meddelar att din e-postadress har registrerats. Du kan stänga webbläsaren.
  4. Öppna din e-post.  Du har fått ett meddelande med en länk för att identifiera dig. Klicka på länken för att skicka skyddade e-postmeddelanden.

Du kan också skriva ut den ifyllda blanketten och skicka den per brev till ministeriets registratorskontor eller lämna in den till servicestället på Riddaregatan.

Registratorskontoret
Statsrådet kansli
PB 23, 00023 Statsrådet
Besökadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Öppettider må–fr kl. 7.3016.15