Aktuellt

Se även

Medborgarpulsen

Medborgarpulsen-enkäter genomförs i syfte att utreda allmänhetens åsikter om aktuella teman och myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden.

Enkätundersökningen Medborgarpulsen

Finland och Nato

Finland blev full medlem av Nato den 4 april 2023. Som medlem får Finland vara med och fatta beslut om säkerhetspolitiska frågor som är centrala för Finland.

Information om Finlands Natomedlemskap

Coronaviruset i Finland

Covid-19 är inte längre en allmänfarlig smittsam sjukdom. Hälsovårdsmyndigheterna ger anvisningar om vaccinering, testning och annan praxis.

Information om bekämpningen av coronaviruset i Finland

Energiläget och elstöd

Rysslands anfallskrig mot Ukraina ledde till problem med priset och tillgången på energi. Staten stödde hushåll som led av höga elpriser på olika sätt.

Elbesparing och elstöd

Statsbudgeten

I statsbudgeten ingår statens anslag och inkomster för det följande året. I budgeten beslutas också om eventuell upplåning för att täcka underskottet.

Statsbudgeten för 2024

Prenumeration på aktualitetsmaterial

Du kan beställa ministeriernas pressmeddelanden, nyheter, tal och kolumner om olika teman till din e-post.

Beställ material

Webbsändningar och bilder

Presskonferenser

Hallituksen ja ministerien tiedotustilaisuudet välitetään suorina verkkolähetyksinä ja ne ovat katsottavissa myöhemmin tallenteina.

Regeringens och ministrarnas viktigaste informationsmöten sänds som direkta webbsändningar.

Nyhetsbilderna på Flickr

Valtioneuvoston valokuvat ovat käytettävissä uutis- ja tiedonvälitykseen.

Statsrådets bilder på Flickr är avsedda för nyhets- och informationsförmedling.

Statsrådets bildbank

Valtioneuvoston aineistopankki sisältää kuvia ministereistä, virkamiehistä ja valtioneuvoston tiloista.

Bildbanken innehåller bilder av ministrar, tjänstemän och statsrådets lokaler.