Ministerierna

Statsrådet består av tolv ministerier. Varje ministerium ansvarar inom sitt eget ansvarsområde för beredningen av de ärenden som hör till statsrådet och för att förvaltningen fungerar.

De tolv ministerierna är

Bestämmelser om ministeriernas ansvarsområden finns i reglementet för statsrådet och i förordningarna om ministerierna. Ansvarsområdet framgår i allmänhet av ministeriets namn.
En minister är verksam vid det ministerium till vars chef han eller hon förordnats eller vars ärenden han eller hon förordnats att handlägga. Dessutom ansvarar ministern för arbete i statsrådet, det vill säga arbete i statsrådets utskott, vid statsrådets allmänna sammanträden och vid föredragningar för republikens president.

Ministeriets högsta tjänsteman är kanslichefen, som leder och övervakar ministeriets verksamhet. Vid utrikesministeriet och finansministeriet är kanslichefens tjänstebenämning statssekreterare. Statssekreterare kan även utnämnas för en ministers mandatperiod med uppgift att biträda ministern.

Ministrarna har också politiska specialmedarbetare. Dessutom finns det specialmedarbetare för olika ministergrupper. Specialmedarbetarna utnämns för ministerns mandatperiod.

•   Reglementet för statsrådet | Finlex
•   Statsrådet och ministerierna | Ministerns handbok
•   Ministerns medarbetare | Ministerns handbok
•   Ministeriernas kontaktinformation