Statsrådets kommunikation

Statsrådets kommunikationsavdelning ansvarar för statsrådets gemensamma kommunikation under ledning av statsministern och samordnar ministeriernas och statsförvaltningens externa kommunikation. Kommunikationsavdelningen ansvarar också för den externa kommunikationen vid statsrådets kansli och stöder kansliets avdelningar och projekt i deras kommunikation. 

Kommunikationen grundar sig på rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation. Värderingarna som styr kommunikationen är öppenhet, tillförlitlighet, objektivitet, begriplighet, interaktion och serviceinriktning.

Till statsrådets kommunikationsavdelning hör till exempel

 • statsministerns, regeringens och de övriga ministrarnas kommunikation
 • kommunikationen kring föredragningarna för republikens president, statsrådets sammanträden och ministerutskotten
 • kommunikationen om regeringens förhandlingar och aftonskolor
 • statsrådets EU-kommunikation
 • kommunikationen om statsministerns resor, evenemang och internationella besök
 • samordning och utveckling av statsrådets kriskommunikation
 • kansliets externa kommunikation
 • tillhandahållande och utveckling av statsrådets webbtjänster
 • uppdatering och underhåll av statsrådets kanaler i sociala medier
 • underhåll och utveckling av statsrådets gemensamma visuella profil
 • beredskap för informationspåverkan mot statsrådet och samordning av mötande av informationspåverkan 
 • utveckling av statsförvaltningens kommunikation genom anvisningar och utbildningar.
   

Statsrådets kommunikationsavdelning

Avdelningens ledning

Päivi Paasikoski, avdelningschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160136   E-postadress:


Jyri Rantala, biträdande avdelningschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160622   E-postadress:

Aktualitetskommunikation

Heli Suominen, kommunikationschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295161089   E-postadress:


Susanna Jääskeläinen, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160984   E-postadress:


Vili Kandic, kommunikationsplanerare 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160461   E-postadress:


Kari Keskitalo, kommunikationsplanerare 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160944   E-postadress:


Jaakko Ranta, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160531   E-postadress:


Aapo Riihimäki, specialsakkunnig, kommunikation 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160022   E-postadress:


Anne Saloranta, informatör 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160139   E-postadress:


Elina Savenius, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160482   E-postadress:


Katja Säilä, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160821   E-postadress:


Fanni Uusitalo, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160154   E-postadress:

Kommunikation om internationella ärenden och EU-ärenden

Anne Sjöholm, kommunikationschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160318   E-postadress:


Sara Haalahti, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160440   E-postadress:


Lauri Heikkinen, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160034   E-postadress:


Marko Ruonala, projektchef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160477   E-postadress:

Webbkommunikation

Elena Uskola, webbkommunikationschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160131   E-postadress:


Tuomo-Pekka Arhi, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160778   E-postadress:


Noora Mahlavuori, kommunikationsplanerare 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160310   E-postadress:


Pekka Pekkala, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160590   E-postadress:

Strategisk kommunikation

Päivi Tampere, kommunikationschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160911   E-postadress:


Saara Jantunen-Paju, specialsakkunnig, kommunikation 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160592   E-postadress:


Jussi Kivioja, specialsakkunnig, kommunikation 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160559   E-postadress:


Nadja Nevaste, specialsakkunnig, kommunikation 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295161029   E-postadress:


Alma Snellman, kommunikationsexpert 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160127   E-postadress: