Statsrådets lokaler och konstverk

De centrala verksamhetslokalerna för regeringen finns i statsrådsborgen vid Senatstorget. I statsrådsborgen finns i dag statsrådets kansli, justitiekanslersämbetet och en del av finansministeriet. Statsrådets kansli leds av statsministern.

Statsrådets kansli administrerar de centrala representationslokalerna för statsrådet. Villa Bjälbo är statsministerns tjänstebostad. Ständerhuset, statsrådets festvåning och Königstedt gård kan reserveras av olika instanser inom statsförvaltningen.

Det är i första hand ministrarna och justitiekanslern som har rätt att använda statsrådets festvåning.

I fråga om Ständerhuset och Königstedt gård är det främst ministrarna, justitiekanslern, riksdagens talmän och generalsekreterare, cheferna för ministerierna, cheferna för centralförvaltningens ämbetsverk och inrättningar, högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen.

Statsrådsborgen

Statsrådets lokaler

De centrala verksamhetslokalerna för regeringen finns i statsrådsborgen vid Senatstorget.

Statsrådsborgen Ständerhuset Statsrådets festvåning Villa Bjälbo Königstedt gård Arppeanum
-

Presidentporträtten

Porträtten av alla Finlands presidenter finns i sessionssalen för presidentföredragningar och dess väntrum i Statsrådsborgen.

Presidentporträtten

Reserveringen av representationslokalerna

Reserveringen av representationslokalerna, dvs. statsrådets festvåning, Ständerhuset, Königstedt gård görs genom representationslokalernas gemensamma säljtjänst.

Edustustilat, Myyntipalvelu
statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet, sektorn för lokaler och ämbetsverkstjänster, representationslokalgruppen Telefon:0295160521   E-postadress: [email protected]