Jobba för Europeiska unionen

Europeiska unionen sysselsätter cirka 60 000 personer, bland dem cirka tusen finländare. EU har verksamhet inom många olika politiska sektorer.

Lediga arbetsplatser vid EU

Europeiska rekryteringsbyrån (European Personnel Selection Office EPSO) ordnar urvalsförfarandena för EU:s institutioner och publicerar information om lediga arbeten.

Arbetsuppgifter på EU:s institutioner

EU:s institutioner erbjuder många slags anställningar från fasta tjänster till kortvarigare arbetsuppgifter. Närmare information om arbetsprofiler och tjänstekategorier finns på EPSO:s webbplats.

Lön och anställningsförmåner

Eu:s institutioner erbjuder sina arbetstagare många förmåner som är utformade för att tillgodose olika yrkesmässiga, personliga och utbildningsmässiga behov.

EU-institutionerna erbjuder både tjänstemän och kontraktsanställda en konkurrenskraftig lön. Löneökningen under karriären grundar sig på meriter och tjänstgöringstid. Arbetstagaren kan också ha rätt till extra förmåner, såsom barntillägg, utlandstillägg, ersättning för hemresor eller särskilt utlandstillägg.

Utbildningsutbudet är mångsidigt och arbetet inom EU-institutionerna erbjuder möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling under hela karriären.

Kontaktinformation

Johanna Hulkko, specialsakkunnig i EU-ärenden 
statsrådets kansli, avdelningen för EU-ärenden, enheten för EU-politik Telefon:0295160942   E-postadress:


Jenni Hakala, Specialsakkunnig 
utrikesministeriet, Edustustot, Euroopan unioni, Suomen pysyvä edustusto (Belgia, Bryssel) (EUE), Koordinaatio Telefon:+32473865089