Beteendevetenskaplig verksamhet

Beteendevetenskaplig verksamhet präglas av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till beslutsfattande och förändringar i människors beteende.

Statsrådets kanslis FINBEPOL (Teamet för beteendepolitik i Finland) verksamhet har som mål att främja och stödja människoorienterad politik och förvaltning som beaktar särdragen hos människors beteende och beslutsfattande och som baserar sig på kunskap.

Beteendevetenskapliga innovationer har påverkat utvecklingen av förvaltningen inom flera olika politikområden och skapat nya sätt att bidra till en fungerande vardag som präglas av välmående. Med hjälp av beteendevetenskap är det möjligt att lösa även svåra sociala problem genom god förvaltning. Genom djupare förståelse för människors beteende och samråd med allmänheten bland annat i samband med lagberedning kan man göra samhällets strukturer och institutioner mer jämlika.

Kontaktinformation

Maarit Lassander, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160037   E-postadress:


Emmi Korkalainen, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160634   E-postadress: