EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder i allmänhet på fredagar för att behandla aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller rättsligt hänseende. Vid behov behandlar ministerutskottet ärenden genom skriftligt förfarande.

Kontaktinformation

Satu Keskinen, biträdande avdelningschef, understatssekreterare för EU-ärenden 
statsrådets kansli, avdelningen för EU-ärenden, EU-asioiden yksikkö Telefon:0295160302   E-postadress:


Eeva Kaunismaa, specialsakkunnig i EU-ärenden 
statsrådets kansli, avdelningen för EU-ärenden, EU-asioiden yksikkö Telefon:0295160430   E-postadress: