Kansliet betjänar statsrådet

Statsrådets kansli har till uppgift att följa genomförandet av regeringsprogrammet och att planera och förutse samhällspolitiken på lång sikt. Kansliet ansvarar för beredningen av Finlands EU-politik, ägarstyrningen av statsägda bolag och statsrådets kommunikation.

Statsrådets kansli tillhandahåller och utvecklar ministeriernas gemensamma förvaltningstjänster. Det handlar till exempel om informationshantering, översättnings- och språktjänster, dokumentförvaltning, lokal- och ämbetsverkstjänster samt publikationstjänster. Kansliet administrerar dessutom flera förvaltningsövergripande projekt och organ.

-

Råden

Ekonomiska rådet och forsknings- och innovationsrådet är rådgivande samarbetsorgan som leds av statsministern och som har till uppgift att stödja statsrådets beslutsfattande.

Rådet för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och om konsekvensbedömningarna i dem.

Ekonomiska rådet Forsknings- och innovationsrådet Rådet för bedömning av lagstiftningen