Hoppa till innehåll

Översättnings- och språktjänster

Statsrådets kansli ansvarar för ministeriernas översättnings- och språktjänster. Texter som översätts vid statsrådets kansli är till exempel regeringens propositioner, författningar, pressmeddelanden, ministrarnas tal och andra handlingar.

Översättnings- och språktjänsterna vid statsrådets kansli ansvarar också för statsrådets terminologiska arbete, som syftar till att förtydliga kommunikationen och förenhetliga de termer på olika språk som används i statsförvaltningens texter. Kansliets språkexperter utarbetar också anvisningar framför allt till stöd för det svenska författningsspråket och för att lösa språkliga problem i engelska texter.

Översättnings- och språktjänsterna utarbetar inte bara ordlistor och anvisningar, utan bistår också med avgiftsfri rådgivning om termer inom statsförvaltningen. Hos termrådgivningen kan man fråga till exempel vad reglementet för statsrådet heter på engelska, vad statsminister heter på franska eller vad statsrådet heter på ryska.

Vid statsrådets kansli finns också statsrådets svenska språknämnd, som arbetar för ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland.