Värdet på statens ägande

Värdet på statens direkta ägande

Värdet på statens direkta ägande i börsnoterade bolag

Värdet på Solidiums aktieinnehav i börsnoterade bolag