STATSRÅDETS PUBLIKATIONER 2023:59

Ett starkt och engagerat Finland

Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering
 

Uppföljning av regeringsprogrammet

20.6.2023
Publikationens permanenta adress:
urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-795-9

Upphovsrätt: Upphovsrättslag (404/1961) 9 § Verk utan upphovsrättsskydd


Du kan ge respons på webbpublikationen och dess tekniska funktion via webbplatsens responsblankett.