Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmänna sammanträde 23.5.2017
Förslag om ändringar i studiestödslagen

23.5.2019 13.32
UKM
Förslag om ändringar i studiestödslagen

Statsrådet har avlåtit en regeringsproposition till riksdagen med förslag till ändring av studiestödslagen. Ändringen skulle innebära att förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd för studier som inte står under offentlig tillsyn blir flexiblare. Det skulle också förbättra de studerandes ställning som riskerar att inte omfattas av studiestödet när studierna fördröjs på andra sätt än tillfälligt.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)Statsrådets allmänna sammanträde 16.5.2019
Konkursförfarandet blir snabbare från början av juli

16.5.2019 14.14
JM
Konkursförfarandet blir snabbare från början av juli

Konkurslagen förnyas i början av juli. Syftet med ändringarna är att göra konkursförfarandet enklare och snabbare.

Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)