Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finskaStatsrådets allmänna sammanträde 7.2.2019
Höjningar av veteranförmånerna

7.2.2019 14.00
SHM
Höjningar av veteranförmånerna

Regeringen föreslår en höjning av veteranförmånerna med 1,2 procent. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen torsdagen den 7 februari. Ändringen avses träda i kraft den 1 april 2019. Veteranförmånerna, dvs. fronttillägg enligt lagen om frontmannapension, extra fronttillägg, fronttillägg som betalas utomlands samt veterantillägg enligt lagen om handikappförmåner höjs trots frysningen av folkpensionsindex. De ovannämnda förmånerna är bundna till folkpensionsindex, som har frysts för 2019. Utan den föreslagna ändringen skulle veteranförmånerna inte höjas.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)