Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska) 

Statsrådets allmänna sammanträde 21.1.2021
Partistöden för 2021 har beviljats

21.1.2021 14.22
SRK

Torsdagen den 21 januari beviljade statsrådet partistöd för perioden 1.1–31.12.2021. Ålands andel inberäknat uppgår understöden till 35 635 000 euro.

Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)