Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Nu kan välfärdsområdena söka undantagstillstånd för jour- och förlossningsverksamhet

18.8.2022 14.29
SHM
Sommaren 2022 godkände riksdagen en övergångsbestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som ger välfärdsområdena möjligheten att redan år 2022 söka undantagstillstånd för jourenheter och förlossningsverksamhet till år 2023. Nu har motsvarande ändringar gjorts även i jourförordningen.

Tiina Korhonen utnämnd till ledningen för avdelningen med ansvar för region- och stadsutvecklingen vid arbets- och näringsministeriet

18.8.2022 13.23
ANM
Tiina Korhonen
Juris kandidat Tiina Korhonen har utnämnts till avdelningschef för arbets- och näringsministeriets avdelning för regioner och tillväxttjänster för tiden 1 november 2022–31 oktober 2027. Statsrådet beslutade om utnämningen den 18 augusti 2022.

Delegationen för rymdärenden har tillsatts

18.8.2022 13.38
ANM
avaruus
Regeringen tillsatte den 18 augusti 2022 delegationen för rymdärenden för mandatperioden 6.9.2022–5.9.2025. Delegationen styr genomförandet av den nationella rymdstrategin.

Susanna Huovinen utnämndes till understatssekreterare för förvaltningspolitik

11.8.2022 13.36
FM
Susanna Huovinen.
Bild: Petteri Kivimäki
Statsrådet har utnämnt magister i samhällsvetenskaper Susanna Huovinen till understatssekreterare för förvaltningspolitik vid finansministeriet. Huovinen är för närvarande verksamhetsledare för Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.