Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmänna sammanträde 18.10.2018
Lagförslag: Förbud mot stenkol 2029, mer biodrivmedel i trafiken och mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner

18.10.2018 14.02
ANM
Lagförslag: Förbud mot stenkol 2029, mer biodrivmedel i trafiken och mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner

Regeringen föreslår att användning av stenkol som bränsle vid el- eller värmeproduktion förbjuds från och med den 1 maj 2029. En proposition som syftar till att förbjuda användningen av kol lämnades till riksdagen den 18 oktober 2018. Samtidigt lämnades också en proposition om främjande av användningen av biodrivmedel i trafiken och användningen av biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde


Statsrådets allmänna sammanträde 15.10.2018
Regeringen gav ett meddelande om sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag

15.10.2018 11.15
SRK
Regeringen gav ett meddelande om sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag

Regeringen gav måndagen den 15 oktober riksdagen ett meddelande om regeringens sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag. Meddelandet presenteras för riksdagen och behandlas i plenum tisdagen den 16 oktober kl. 14. Behandlingen av meddelandet avslutas i allmänhet med en omröstning om förtroendet för regeringen, som i detta fall ska förrättas onsdagen den 17 oktober.