Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras även pressmeddelanden med referat av alla offentliga beslut och ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten.

Beslut på finska

Ny bilskattetabell från och med september för bilar som uppmätts enligt WLTP-metoden

13.7.2018 12.11
FM
Ny bilskattetabell från och med september för bilar som uppmätts enligt WLTP-metoden

Den nya bilskattetabellen ska tillämpas på bilar vilkas CO2-utsläpp uppmätts med WLTP-metoden och som registreras eller tas i bruk den 1 september 2018 eller därefter. Vid beskattningen tillämpas utsläppsvärdet enligt WLTP-metoden.
Föredragning för republikens president (på finska)