Beslutsfattande

Istuntosali valtioneuvoston linnassa.

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner.

Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. 

Beslut delvis på svenska


Pressmeddelanden om beslut

Social- och hälsovårdsorganisationerna får 383,59 miljoner euro i understöd för år 2024

22.2.2024 14.11
SHM
För främjande av hälsa och social välfärd beviljas i år sammanlagt 383,59 miljoner euro i statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser. Det beviljas understöd till sammanlagt 789 sökanden och 1797 understödsobjekt. Understöd för år 2024 söktes av 990 organisationer för 2475 objekt.

Fiskestadgan för Tana älv till riksdagen – regleringsåtgärderna ska effektivt stärka laxbestånden

22.2.2024 14.18
Statsrådet föreslår att fiskestadgan för Tana älv 2024–2030 och lagen om sättande i kraft av fiskestadgan godkänns. Med tanke på ordnandet av fisket är det viktigt att Finland och Norge har en gemensam fiskestadga som styr hur fisket får bedrivas i Tana älv.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024: Finland får 45 sysselsättningsområden

22.2.2024 14.58
ANM
Statsrådet beslutade den 22 februari 2024 om fyra sysselsättningsområden. Alla framtida sysselsättningsområden är nu kända.

Nyhetsbrev

Statsrådets nyhetsbrev med information om beslut utkommer på finska varje torsdag. 

Prenumerera nyhetsbrevet på finska »

  • Regeringens lagstiftningsprogram och lagstiftningsplan »

    I regeringens lagstiftningsprogram ingår preliminära uppgifter om de lagberedningsprojekt som genomför regeringsprogrammet. Lagstiftningsplanen innehåller aktuella uppgifter om de regeringspropositioner som regeringen har för avsikt att lämna till riksdagen under sessionsperioden.

  • Redogörelser, meddelanden, principbeslut »

    Statsrådet kan ge riksdagen meddelanden eller redogörelser i frågor som gäller förvaltningen eller internationella relationer. Genom principbeslut ges statsförvaltningen anvisningar och riktlinjer för beredningen av ärenden.

  • Regeringens årsberättelse »

    I regeringens årsberättelse sammanställs uppgifter om regeringens verksamhet samt skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts.