Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Föredragning för republikens president 3.12.2021
Republikens president förlänade 62 titlar

3.12.2021 11.52
SRK

Republikens president förlänade 62 titlar fredagen den 3 december. Presidenten förlänade verkställande direktören Lasse Aho titeln bergsråd. Artisten Eino Grön förlänades titeln kulturråd.

Titlar som förlänats av republikens president den 3 december 2021
Beslutsmaterialet från presidentföredragningen


Covidintyg eller test krävs i fortsättningen av alla resenärer som anländer till Finland

3.12.2021 11.26
SHM
I fortsättningen kan det förutsättas att alla resenärer som är födda 2005 eller tidigare och som anländer till Finland har ett covidintyg eller att de testas för covid-19, om intyg saknas. Statsrådet har utfärdat en förordning genom vilken statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test upphävs.

Åland tar i bruk begränsningarna för områden med samhällsspridning

3.12.2021 11.27
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. För att förhindra att epidemin sprids tas nödvändiga begränsningar i fråga om förplägnadsverksamhet i bruk i landskapet Åland.

Statsrådets allmänna sammanträde 2.12.2021
Enligt regeringens rekommendation ska distansarbete fortsätta i områden med samhällsspridning tills vidare

2.12.2021 14.09
FM SHM

Statsrådet rekommenderar att arbetsplatserna i områden med samhällsspridning övergår till distansarbete om det på grund av arbetsuppgifterna är möjligt. Rekommendationen gäller tills vidare. Statsrådet fattade ett principbeslut om distansarbete den 2 december.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)


Begränsningarna för områdena med samhällsspridning tas i bruk i flera områden

2.12.2021 13.56
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Med anledning av samhällsspridningen tas begränsningarna för förplägnadsrörelser i bruk i landskapet Mellersta Finland och i Rovaniemi stad.

FPA-ersättningen för coronavirustestet är 100 euro också i fortsättningen 

2.12.2021 13.36
SHM
Statsrådet har utfärdat en förordning om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19. Ersättningstaxan för PCR-testet ska enligt förordningen vara 100 euro. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till den 30 juni 2022.

Den nya nationalspråksstrategin tryggar språkens livskraft genom konkreta åtgärder

2.12.2021 13.56
JM
Nationalspråksstrategin godkändes idag som statsrådets principbeslut. Avsikten är att trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken finska och svenska och förbättra språkklimatet genom den nya nationalspråksstrategin.

Päivi Topo blir äldreombudsman

2.12.2021 13.20
JM
Statsrådet har i dag utnämnt politices doktor, direktör Päivi Topo till tjänsten som äldreombudsman för tiden 15.1.2022-14.1.2027.