Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Föredragning för republikens president 18.6.2021
Republikens president förlänade 50 titlar

18.6.2021 11.31
SRK

Republikens president förlänade 50 titlar fredagen den 18 juni. Presidenten förlänade tidigare riksdagsledamot Timo Kalli titeln riksdagsråd. Pentti Matikainen, tidigare chefstränare för Finlands herrlandslag i ishockey, förlänades titeln idrottsråd.
Titlar som förlänats av republikens president den 18 juni 2021
Beslutsmaterialet från presidentföredragningen (delvis på svenska)


Statsrådets allmänna sammanträde 17.6.2021
Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juni

17.6.2021 15.31
IM

Inresor till Finland från EU- och Schengenländerna är tillåten för personer som fått en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och personer som för mindre än 6 månader sedan har haft covid-19. Inresa blir tillåten också för personer som reser från EU- och Schengenländer på grund av arbete. Ändringarna träder i kraft den 21 juni. Statsrådet beslutade också den 17 juni att gränskontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter fram till den 11 juli 2021.
Statsrådets beslut om ändring av beslutet om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna och om förlängning av beslutets giltighetstid 
Statsrådets beslut om ändring av beslutet om begränsning av trafiken vid gränsövergångsställena och om förlängning av beslutets giltighetstid
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)