Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Social- och hälsoorganisationer har beviljats 373,6 miljoner euro för verksamhet som främjar hälsa och välfärd

26.1.2023 13.36
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat sammanlagt 373,6 miljoner euro i STEA-understöd för social- och hälsoorganisationernas allmännyttiga verksamhet som främjar hälsa och välfärd år 2023. 

Inga höjningar av annuiteterna för aravalån 2023 – kostnadstrycket på boendet lindras

26.1.2023 13.50
MM
Nuoret asuinkerrostalon edessä.
Statsrådet har beslutat att hålla annuiteterna för aravalån för hyres- och bostadsrättshus på 2022 års nivå. År 2023 görs ingen annuitetsjustering enligt konsumentprisindexet. Genom beslutet dämpas trycket att höja hyrorna och bruksvederlagen i den nuvarande situationen, där också kostnaderna för fastighetsskötsel och de boendes levnadskostnader stiger kraftigt.

Förslag om erkännande av föräldraskap mellan EU-staterna

26.1.2023 13.43
JM
I EU bereds en reform som innebär att föräldraskap som fastställts i en EU-stat ska erkännas i andra EU-stater utan separat fastställelse. Samtidigt föreslås införande av ett europeiskt föräldraintyg. 

  • Regeringens lagstiftningsprogram och lagstiftningsplan »

    I regeringens lagstiftningsprogram ingår preliminära uppgifter om de lagberedningsprojekt som genomför regeringsprogrammet. Lagstiftningsplanen innehåller aktuella uppgifter om de regeringspropositioner som regeringen har för avsikt att lämna till riksdagen under sessionsperioden.

  • Redogörelser, meddelanden, principbeslut »

    Statsrådet kan ge riksdagen meddelanden eller redogörelser i frågor som gäller förvaltningen eller internationella relationer. Genom principbeslut ges statsförvaltningen anvisningar och riktlinjer för beredningen av ärenden.

  • Regeringens årsberättelse »

    I regeringens årsberättelse sammanställs uppgifter om regeringens verksamhet samt skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts.