Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Statsrådets allmänna sammanträde 22.4.2021
Minna Kivimäki blir kanslichef vid kommunikationsministeriet

22.4.2021 15.44
KM
Foto: Juha Roininen/EUP-Images

Den 22 april 2021 har statsrådet utnämnt juris kandidat Minna Kivimäki till kanslichef vid kommunikationsministeriet. Kivimäki har arbetat som ställföreträdande ständig representant och som ständig representant (Coreper 1) vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel sedan 2016. Dessförinnan arbetade Kivimäki vid kommunikationsministeriet bl.a. som avdelningschef för trafikpolitiska avdelningen och tjänsteproduktionsavdelningen samt som chef för enheten för trafikservice. 
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)