Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Statsrådets allmänna sammanträde 16.9.2021
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till familjeledighetsreform

16.9.2021 14.32
SHM

Syftet med familjeledighetsreformen är att öka barnens och familjernas välbefinnande samt likabehandlingen och jämställdheten i arbetslivet och i familjernas vardag. Målet eftersträvas genom flexiblare och längre familjeledigheter än för närvarande samt lika stora kvoter på dagpenningsdagar för båda föräldrarna, av vilka en del kan överlåtas. Den nya familjeledighetsmodellen behandlar barn jämlikt oberoende av familjeform.
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkrings-lagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har sam-band med dem
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)