Pressmeddelanden om statsrådets beslut

Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten.