Belöningar och utmärkelser

Statsrådets kansli ansvarar för arrangemangen inför jubileumsår för Finlands självständighet, men även andra historiska händelser uppmärksammas med temaår.

Titelnämndens titelframställningar bereds vid statsrådets kansli. Statsrådets kansli ansvarar också för att sammanställa ordensförslag för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar. Statsrådets kansli styr förslagen till ordnarna.

Dessutom ansvarar statsrådets kansli för framställningar om statsbegravning till statsrådet. Denna praxis har gällt sedan slutet av 1989.