Nationella märkesår

Arrangemangen kring nationella märkesår är en av de uppgifter vid statsrådets kansli som syns i hela landet. Märkesår arrangeras i synnerhet för att fira Finlands självständighets jämna år. Dessutom har man med olika temaår uppmärksammat andra betydande historiska händelser.

Andra temaår som statsrådets kansli har arrangerat är till exempel Märkesåret 1809 som firades 2009 och J.V. Snellman 200 år-jubileumsprojektet år 2006. För förberedelserna inför Märkesåret 1809 tillsatte statsrådets kansli ett omfattande projekt år 2006. Temat för året blev ”Nationen växer fram”. Det betonade begynnelsen av Finlands autonomitid och den egna förvaltningen för 200 år sedan som en av milstolparna i vårt lands historia.

Jämna år av självständighet

I Finland har det varit sed att fira de jämna åren som självständig stat festligare än vanligt och att sträva efter att festligheterna uppmärksammas både i offentligheten och i samhället överlag. Särskilda kommittéer har tillsatts för förberedelserna inför festligheterna.

Finlands 40-årsjubileum firades 1957, men betydligt mer storslaget firades 50-årsjubileet, då Jubileumsfonden för Finlands självständighet, numera Sitra, inrättades i anslutning till Finlands Bank 1967. Följande jubileumsår firades när Finland fyllde 60 och 70 år.

År 1992 ordnades i samarbete med olika aktörer pampiga 75-årsfestligheter som berörde många olika medborgargrupper. Ett av resultaten av jubileumsåret var arkitekttävlingen för museet för nutidskonst Kiasma.

De följande 80- och 90-årsjubileerna arrangerades på basis av de teman som förberetts för att nå ut till olika medborgargrupper, men med mindre volym än de festligheter som markerade tre kvartssekel. Man ville spara på krafterna inför 100-årsjubileet. År 1997 firades höjdpunkten på 80-årsjubileet i det nästan färdiga Kiasma, och båda åren bjöds finländarna dagen före självständighetsdagen till ”En glad kvart för det självständiga Finland”, en gemensam högtidsstund mitt i vardagen.

Finlands 100-årsjubileum firades 2017. Statsrådets kansli tillsatt ett beredningsprojekt för arrangemangen. Målsättningen under jubileumsåret var att med hjälp av olika evenemang och aktiviteter öka förståelsen för den historiska bakgrunden till vår statliga självständighet och för den obrutna demokratiutvecklingen samt att inspirera till nyskapande och förnyelse inom livets olika delområden.