Statsrådets publikationer

I statsrådets publikationsserie publiceras rapporter, redogörelser och översikter som gäller antingen regeringen och hela statsrådet eller flera ministeriers ansvarsområden. I publikationsserien publiceras även andra aktuella utredningar, anvisningar och rekommendationer. Varje ministerium har dessutom en egen publikationsserie.

Senaste publikationer