Framtidsarbete och prognostisering

Klimatförändringarna, den åldrande befolkningen och den tekniska utvecklingen innebär förändringar i Finland och dess framtidsutsikter. Även många andra samhälleliga, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska förändringar påverkar vår omvärld.

Finland måste förbereda sig inför framtiden och den osäkerhet som är förknippad med framtiden. Syftet med statsrådets framtidsarbete och prognostisering är att till stöd för beslutsfattandet skapa en gemensam syn på framtida förändringar. Viktiga inslag i statsrådets framtidsarbete är samarbete och ett brett engagemang.

Prognostisering går inte ut på att man förutspår framtiden. Däremot är syftet att få en överblick över alternativa framtida utvecklingsförlopp och de möjligheter och utmaningar som de innebär.