Om webbplatsen

Innehåll

Statsrådet.fi är regeringens och statsministerns huvudsakliga kommunikationskanal. Webbplatsen innehåller information om regeringen, genomförandet av regeringsprogrammet samt statsrådets och statsrådets kanslis verksamhet. På webbplatsen finns också aktualitetsmaterial, såsom ministeriernas pressmeddelanden och statsrådets offentliga beslutsmaterial. Webbplatsens språkversioner är finska, svenska och engelska.

Media.valtioneuvosto.fi är en webbtjänst avsedd för medierna. Man måste registrera sig i tjänsten för att kunna använda den. Webbtjänsten innehåller bland annat inbjudningar till presskonferenser och statsrådets beslutsmaterial.

Statsrådets kansli ansvarar för de olika webbplatserna, som förvaltas av statsrådets kommunikationsavdelning vid statsrådets kansli. Alla ministerier producerar material till webbplatsen, och ministerierna ansvarar för innehållet i sitt material.

Ytterligare information fås av statsrådets kommunikationsavdelning: info.vnk(a)gov.fi.

Sökning

Sökfunktionen finns högst upp på sidan. Sökningen utförs med alla givna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign, så att den anpassas till olika skärmstorlekar. Webbdesignen fungerar bäst då du använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då fungerar inte nödvändigtvis alla egenskaper fullständigt.

Nedladdningar av filer samt läsprogram

För att kunna läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader, som du kan ladda ner gratis.
På webbplatsen finns direkta webbsändningar och videoinspelningar som strömmas från en server i den form som din enhet stöder.

Webbtjänsten tillhandahåller material som RSS-flöden.

Användarvillkor

Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Upphovsrätt

Statsrådets kansli eller den informationsproducent som anges i samband med det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen har rätt till materialet. Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till materialet i sammanhang där god sed iakttas, förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet måste avtalas särskilt.

Statsrådet förmedlar bilder med Creative Commons-licenser via statsrådets bildbank och bildtjänsten Flickr. Bilderna får fritt användas för kommunikation. De exakta användningsvillkoren uppges separat för varje bild.

Dataskydd och behandling av personuppgifter

Statsrådets kansli har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Kakor

En kaka (eller cookie) är en textfil som webbläsaren sparar på din dator, pekplatta eller telefon. Den här webbplatsen använder både kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll.

Sociala insticksprogram

Webbplatsen kan innehålla insticksprogram för sociala medier, till exempel inbäddade videor. Tredje parters insticksprogram körs från deras egna servrar. På programmen tillämpas den tredje partens användarvillkor och andra villkor.

Insticksprogrammen förmedlar inte information om användaren till tjänsteleverantörerna om programmen inte används.

Juridiskt förbehåll

Vi strävar på alla sätt efter att informationen på webbplatsen är korrekt och aktuell. Statsrådets kansli ansvarar inte för kostnader eller olägenheter som orsakas exempelvis av tekniska störningar.

Statsrådets kansli ansvarar inte för innehållet på tredje parters webbplatser. När du via en länk på den här webbplatsen går över till en annan webbplats, tillämpas användarvillkoren för den webbplatsen.

Statsrådets kansli har rätt att tillfälligt stänga webbplatsen till exempel på grund av serviceåtgärder. Statsrådets kansli har även rätt att ändra webbplatsens innehåll, utseende och användarvillkor.