Anvisningar för besökare 

Säkerhet

Säkerhet är viktigt för oss. Vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar när du besöker statsrådets och ministeriernas lokaler. Statsrådets lokaler är utrustade med kameraövervakning med inspelning.

 1. Håll ditt besökskort synligt hela tiden och lämna tillbaka det efter besöket.
 2. Du får röra dig på egen hand bara i möteslokalerna.
 3. Fotografera och filma inte säkerhetssystemen.
 4. Hantera och förvara informationsmaterial på tillbörligt sätt under ditt besök.
 5. Beakta sekretess och tystnadsplikt.
 6. Rök inte i statsrådets lokaler. 
 7. Lämna inte väskor obevakade

Symboler i statsrådets lokaler

Hätäpoistumistien tunnusUtrymningsväg

Sammuttimen tunnusBrandsläckare

Kokoontumispaikan symboliSamlingsplats

Defibrilaattorin tunnusAED

Palopostin tunnusBrandpost

Ensiapupisteen tunnusFörsta hjälpen

Ring nödnumret 112 i akuta situationer

Ring det allmänna nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljön hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Under nödsamtalet ska du lugnt och tydligt berätta

 1. vem du är och varifrån du ringer 
 2. vad som har hänt
 3. var det har hänt 
 4. om människor är i fara.

Avsluta inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Gör en anmälan till statsrådets säkerhetstjänst efter samtalet, tfn 09 160 241 11.

Checklista för presentatörer vid distansmöten

 1. Nätförbindelse: Kontrollera att nätet fungerar före presentationen. Du kan även dela nätförbindelsen från mobilen till datorn.
 2. Skärmdelning: Bekanta dig med videokonferensprogrammet på förhand. Testa skärmdelningsfunktionen före din presentation, till exempel i ett samtal med en kollega.
 3. Ljud: Använd i första hand ett headset eller öronsnäckor, eftersom de har den bästa ljudkvaliteten. Du kan också använda en högtalare med inbyggd mikrofon. Datorns egen mikrofon och högtalare är det sista alternativet. Det går vanligtvis att testa ljudkvaliteten på förhand via videokonferensprogrammets inställningar.
 4. Kamera: Placera kameran i ögonhöjd, håll huvudet i en neutral position och blicka framåt. Du kan till exempel lägga en hög med böcker under datorn. Om du har en separat webbkamera, testa den före din presentation.
 5. Belysning: Det lönar sig att placera den starkaste ljuskällan så att ljuset kommer mot ansiktet antingen från bakom skärmen eller lite från sidan. Det viktigaste är att ljuset är tillräckligt starkt och mjukt för att ge ansiktet en jämn belysning. Använd inte kameran i motljus.
 6. Skypemöten: Personer som arbetar utanför statsrådet kan i allmänhet delta i Skypemöten via webbläsaren Chrome. Ibland kan anslutningen till Skype förhindras helt och hållet, eller så kan den kräva att VPN kopplas bort.