Hyppää sisältöön

Käännös- ja kielipalvelut

Valtioneuvoston kanslia vastaa ministeriöiden käännös- ja kielipalveluista, ja kääntää esimerkiksi hallituksen esityksiä, säädöksiä, tiedotteita, ministerien puheita ja muita asiakirjoja.

Käännös ja -kielipalvelut vastaa myös valtioneuvoston sanastotyöstä, jonka tarkoituksena on selkeyttää viestintää ja yhtenäistää valtionhallinnon teksteissä käytettäviä erikielisiä termejä. Valtioneuvoston kanslian kieliasiantuntijat laativat myös ohjeita etenkin ruotsinkielisen säädöskielen tueksi ja englanninkielisissä teksteissä esiintyvien kielipulmien ratkaisemiseksi.

Sanastojen ja ohjeiden lisäksi käännös- ja kielipalvelut tarjoavat maksutonta valtionhallinnon termejä koskevaa neuvontaa – termineuvonnasta voi esimerkiksi kysyä, mitä on säännös ruotsiksi, valtioneuvoston ohjesääntö englanniksi, pääministeri ranskaksi tai valtioneuvosto venäjäksi.

Valtioneuvoston kansliassa toimii myös valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan sihteeristö, jonka tehtävänä on edistää Suomessa käytettävän laki- ja hallintoruotsin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.