Sanastot ja ohjeet

Valtioneuvoston kanslian sanastotyön tarkoituksena on selkeyttää viestintää ja yhtenäistää valtionhallinnon teksteissä käytettäviä erikielisiä termejä.

Sanastoja laaditaan yhteistyössä valtionhallinnon eri alojen asiantuntijoiden sekä kielten ammattilaisten kanssa. Mittavissa yhteistyöhankkeissa tuotetut sanastot sisältävät 150–900 käsitettä. Niissä käsitteet on yleensä määritelty ja niistä annetaan erikieliset termit ja usein myös muita sisältökuvauksia ja kaavioita, jotka havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita. Nämä sanastot julkaistaan valtioneuvoston termipankki Valterissa tai erillisinä julkaisuina. 

Valtioneuvoston kansliassa laaditaan myös suppeampia sanastoja ajankohtaisista aiheista. Näiden sanastojen tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja alan toimijoille termisuosituksia pääasiassa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja osin venäjäksi ja näin yhtenäistää käytettävää terminologiaa. Sanastotiedostot julkaistaan tällä sivulla.

Valtioneuvoston kanslian kieliasiantuntijat osallistuvat myös muiden toimijoiden julkaisemien valtionhallinnon erikoisalojen sanastojen työhön tai kommentoivat sanastoja. Näitä sanastoja julkaistaan Valtioneuvoston yhteisessä julkaisuarkisto Valtossa (esim. hakusanalla 'sanasto') sekä Sanastokeskuksen TEPA-termipankissa ja Digi- ja väestötietoviraston Sanastot-työkalussa

Valtioneuvoston kansliassa laaditaan myös ohjeita etenkin ruotsinkielisen säädöskielen tueksi ja englanninkielisissä teksteissä esiintyvien kielipulmien ratkaisemiseksi, kootaan ministeriöiden teksteistä koostuvia käännösmuisteja sekä ylläpidetään luetteloa muiden toimijoiden tuottamista eri alojen sanastoista.

Sanastot

Ohjeet

Termiselvitykset

Käännösmuistit

EU-puheenjohtajakauden 2019 aineistot

Muiden toimijoiden tuottamia sanastoja

Monet viranomaiset julkaisevat oman erikoisalansa sanastoja. Listaan on koottu ja aiheittain ryhmitelty eri alojen sanastoja, jotka ovat käytettävissä julkishallinnon virastojen, laitosten, yhdistysten tai muiden toimijoiden verkkosivuilla.

Toimimattomat linkit ja linkkivinkit voi ilmoittaa osoitteeseen:

termineuvonta.vnk(at)gov.fi

Sanastokokoelmia

TEPA-termipankki
Sanastokeskus ry:n erikoisalojen sanastojen ja sanakirjojen kokoelma.

Sanastot.suomi.fi
Digi- ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalustan sanastot.

Tieteen termipankki

Finto
Suomalainen asiasanasto- ja ontologiapalvelu.

Biotekniikka

Budjetti

EU

Eduskunta

Elintarvike

Eläke

Geologia

Huoltovarmuus

Ihmisoikeudet

Ilmasto, ilmakehä

Kaivosteollisuus

Kehitysyhteistyö

Kielenhuoltoa

Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus

Kokous- ja konferenssi

Koulutus

Kriisinhallinta

Laki

Lääketiede ja lääkärin työ

Maantiede

Media

Metsäala

Muuttoliike

Nimikkeet

Sosiaali- ja terveysala

Talous ja liiketoiminta

Tietoturva

Tilastot

Tulli, logistiikka, liikenne

Tuomioistuin

Työmarkkinat

Uskonto

Valtioneuvosto

Verotus

Ympäristö, luonto